kích thước của máy giặt sấy có thể xếp chồng lên nhau