m tường pha chế hóa chất hoặc xe đẩy được đo trước