làm thế nào để xây dựng một máy nghiền bi để nghiền cp