làm thế nào để chi phí một nhà máy con lăn thẳng đứng