làm thế nào là khớp mùa xuân làm việc trong máy nghiền khô