danh sách những người mpanies vào khai thác đá ở châu á cgm