nhà máy chế biến rỉ đường lúa miến để bán trong 10n